Liên Hệ

Giờ làm việc:

  • Thứ ba 9g sáng – 8g tối
  • Thứ tư 8g30 sáng – 4g chiều
  • Thứ năm 1g30 chiều – 8g tối
  • Thứ sáu 8g30 sáng – 4g chiều
  • Thứ bảy 8g sáng – 5g chiều 

Hiện tại Care Space chưa tiếp các trường hợp khẩn cấp hoặc đến mà chưa có hẹn trước.

Địa chỉ văn phòng tham vấn:

A.01-01 Thủ Thiêm Dragon, 55 Quách Giai, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM (Văn phòng đang trong giai đoạn thiết kế – thi công nên dịch vụ tham vấn trực tiếp đang bị gián đoạn).

Ngoài ra, Care Space cũng cung cấp dịch vụ tham vấn trực tuyến qua Zoom.

Để tiếp tục, vui lòng nhấn nút dưới đây để điền mẫu đăng ký tham vấn tâm lý.